PrintFleet

PrintFleet - centralne zarządzanie flotą drukujących urządzeń sieciowych oraz lokalnych. Pełna kontrola i podgląd materiałów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym.

Poznaj PrintFleet

Printfleet 

to zestaw narzędzi do centralnego monitorowania drukujących urządzeń sieciowych jak i lokalnych. Głównym zadaniem jest monitoring stanu materiałów eksploatacyjnych oraz statusu funkcjonowania samych urządzeń. Printfleet posiada szeroką bazę urządzeń MFP i drukarek różnych producentów, dzięki czemu cechuje się najwyższym poziomem interpretacji otrzymywanych danych,

Główne cechy oprogramowania

  • Automatyczne zliczanie liczników urządzeń
  • Zdalne monitorowanie poziomu materiałów eksploatacyjnych (tonerów, bębnów i innych)
  • Aktualne nakłady i koszty wydruków (na płaszczyźnie firmy i urządzeń)
  • Dostęp do informacji przez 24 godziny na dobę
  • Raporty okresowe zawierające analizy sytuacji floty drukującej w firmie
  • Powiadomienia o alarmowym stanie materiałów eksploatacyjnych
  • Powiadomienia o alarmach serwisowych urządzeń
  • Dostęp do stanu urządzenia w czasie rzeczywistym
  • Możliwość zamawiania właściwych materiałów eksploatacyjnych
  • Spersonalizowane widoki urządzeń

Printfleet umożliwia zbieranie informacji o urządzeniach z wielu lokalizacji przedsiębiorstwa. Wystarczy zainstalować program monitorujący urządzenia (DCA) na serwerze lub stacji roboczej w danej w lokalizacji, aby gromadzić dane dotyczące floty urządzeń. Można też wykorzystać urządzenie drukujące firmy Samsung oparte na architekturze XOA-E jako rozwiązanie niewymagające serwera. Agent zbiera informacje z urządzeń, przesyła je do chmury i dzięki indywidualnym kontom można monitorować całość sytuacji.

Kontakt

Kserkop Sp. z o.o.

Dział Handlowy
ul. Kątowa 9
31-404 Kraków 
tel. 12 632 02 66

Czy jesteś pewien?

Wprowadzone dane do formularza zostaną bezpowrotnie utracone.

Potwierdzenie

Wiadomość została pomyślnie wysłana