ECM Konica Minolta

ECM Consulting, Konica Minolta. Optymalizacja procesów obiegu dokumentów zachodzących w firmie. Strategia udoskonalenia Twojej firmy.

Poznaj ECM firmy Konica Minolta

ECM Consulting

95% informacji biznesowych nadal istnieje w formie papierowej i tylko w takiej jest przechowywane

70% istniejących dzisiaj przedsiębiorstw upadłoby w ciągu 3 tygodni w razie masowej utraty dokumentacji papierowej w wyniku pożaru, powodzi lub innej przyczyny

15% przychodów przedsiębiorstwa wydają na tworzenie, obsługę i dystrybucję dokumentów

A jak jest w Twoim przedsiębiorstwie ? Zastanów się, czy poniższe problemy występują w Twojej organizacji, może nadszedł czas na zmiany i warto skorzystać z ECM consulting.

 • Długi czas realizacji procesu obsługi dokumentów
 • Utrudnione i czasochłonne znajdowanie potrzebnych informacji
 • Błędy w opisywaniu dokumentów
 • Brak kontroli i odpowiedzialności nad wersjami tworzonych dokumentów
 • Duża ilość gubionych dokumentów
 • Zaleganie dokumentów w biurkach, teczkach, brak zapewnienia ich bezpieczeństwa
 • Przekroczone terminy realizacji spraw
 • Nierównomierne obciążenie pracowników poszczególnych działów

Korzyści z ECM Consulting

 • Usprawnienie przebiegu realizowanych procesów
 • Znaczące obniżenie kosztów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Koordynacja przypływu procesów i informacji wewnątrz całej organizacji
 • Usprawnienie i skrócenie czasu obiegów dokumentów w firmie
 • Obniżenie, kontrola kosztów oraz poprawa sprawności realizacji zakupów
 • Redukcja strat wynikających z niesprawnej obsługi dokumentów kosztowych
 • Podwyższenie efektywności realizowanych w firmie procesów pracowniczych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności przekazywanych danych i kontrola wrażliwych dokumentów i informacji
 • Poprawa efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Skrócenie czasu obsługi klientów
 • Wprowadzenie systemu raportowania i rozbudowanych statystyk

W pierwszym stadium ECM Consulting jest zebranie podstawowych informacji o Twojej firmie, procesach z niej zachodzących i użytkowanej infrastrukturze biurowej. Następnym krokiem jest precyzyjne zdefiniowanie procesów obiegu dokumentów i zakresu działań w ich obszarze. Kolejny etap to szczegółowa analiza otrzymanych informacji na temat optymalizowanego procesu zakończona podsumowaniem. W oparciu o powyższe, przedstawiamy sposób optymalizacji danego procesu. Ostatnim etapem jest wdrożenie wprowadzonych zmian.

ECM to gotowe już rozwiązania dla :

 • Służby Zdrowia
 • Finansów i Ubezpieczeń
 • Produkcji i Przemysłu
 • Edukacji
 • Sektora Publicznego

Kontakt

Kserkop Sp. z o.o.

Dział Handlowy
ul. Opatkowicka 10, 
30-499 Kraków
tel. 12 632 02 66

Czy jesteś pewien?

Wprowadzone dane do formularza zostaną bezpowrotnie utracone.

Potwierdzenie

Wiadomość została pomyślnie wysłana